Øyeblikk av glede kan få varige effekter

Det er mer aktivitet i hjernens frontlapp når vi fokuserer på noe positivt.

Studier har vist at den menneskelige hjerne er mer mottakelig for hyggelige ord enn ubehagelige ord.
Fokus på positive ord som optimisme og glede skaper en positiv stemning.

Ifølge professor Barbara Fredrickson (professor ved department of psychology ved University of North Carolina ) kan til og med små midlertidige positive følelser som glede eller interesse, resultere i en «utvidelse» av våre tanker og handlinger, og bidra til å regulere våre negative følelser.

Viktigst; når du er i denne positive kognitive tilstanden, er det sannsynlig at du gjør ting med langsiktig effekt som løser problemer eller styrke dine relasjoner.
Det kan kanskje virke merkelig at en forbigående god stemning skal ha langvarige effekter, men studier viser at selv en midlertidig opptur i dine følelser kan ha varige fordeler.

I eyetracking-studier har det vist seg at deltakerne som ble satt i en positiv stemning også oppsøkte mer positive følelser for å bevare sitt gode humør og opprettholde sin «oppadgående spiral» av følelser. De opprettholdt sitt fokus på nøytrale eller lykkelige stimuli, og ga mer oppmerksomhet til positive ting i deres miljø.

Trikset er altså å rette oppmerksomheten mot positive ord og handlinger, og mest mulig overse det motsatte. Prøv også å se etter (mulige) positive sider blant negative tanker og hendelser.

Om Barbara Fredrickson